ثبت‌نام

  • رمز عبور باید حداقل دوازده کاراکتر داشته باشد. برای قوی تر کردن آن ، از حروف بزرگ ، کوچک و اعداد و نمادهایی مانند ! "؟ $٪ ^ &) استفاده کنید

موستانگ دوپلر
موستانگ دولوپر در یک نگاه

موستانگ دولوپر نشئت گرفته از یک تفکر تحول گرا ، خلاق و زیبا محور می باشد که این گروه بدواً فعالیت های خود را در زمینه های برنامه نویسی تحت وب و اپلیکشن، طراحی وبسایت های شرکتی، تجاری و اداری  بصورت  تیمی و پروژه-محور بمنظور پاسخ به درخواست مشتریان آغاز نموده است. موستانگ دولوپر رویکرد دانش بنیان در زمینه طراحی وب و برنامه نویسی تخصصی نرم افزارهای تحت وب را دارد.

در این برهه زمانی که زندگی ها غرق در تکنولوژی است کمتر شخصی است که تجربه‌ای در زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور خود نداشته باشد و بحث آموزش الکترونیک در سالهای اخیر به میان آمده و بسیاری از موسسه‌ها و شرکتها سعی بر گسترش آن داشتند. امروزه ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش مجازی ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب می شودکه با اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش به شیوه ی ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در حقیقت ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن.

مع الوصف،  در همین راستا گروه موستانگ دوپلر با تکیه به تجارب در پروژه‌های مختلف و داشتن تیم تخصصی و متعهد در زمینه های فوق الذکر بر آن شد که دانش آموخته ها ی خود را در فعایتهای اجرایی با اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و تولید و ضبط محصولات آموزشی نماید که این امر یکی از اهداف مهمی می باشد که در این عرصه پا نهاده است. گروه موستانگ دوپلر از همان ابتدا با رویکرد پروژه محور در زمینه برنامه نویسی به زبانه ای مختلف و طراحی وبسایت توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند و هدف ما رسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان است.

مراحل تولید نرم افزار سفارشی
1. نیاز سنجی نرم افزار در مرحله اولیه طرح 2. امکان سنجی تولید نرم افزار 3. طراحی و تحلیل برنامه نویسی وب 4. پیاده سازی و انجام پروژه مطابق با تکنولوژی های روز 5. تست و تحویل پروژه تا مرحله نهایی و نسخه آلفا 6. نگهداری و پشتیبانی پروژه در برنامه نویسی تحت وب
کلاس های مجازی
موستانگ دولوپر ارائه دهنده یک بسته کامل از خدمات و سرویس آموزشی پروژ-محور و نکات کلیدی در برنامه نویسی نشئت گرفته از چالش های پروژه ها
هدف و چشم انداز
تولید محصولات با کیفیت آموزشی حاصل از دانش آموخته ها در پروژه های چالش برانگیز و ایجاد پلتفرم تخصصی موستانگ دولوپر
تخصص ما
در آنچه ما اعتقاد داریم
آموزش برنامه نویسی
80%
طراحی وب سایت
90%
طراحی اپلیکیشن
80%

رضایت مشتری

موستانگ دولوپر متعهد به تحویل به موقع سفارش‌های درخواستی با مجرب ترین تیم

آموزش های کاربردی

تولید محصولات با کیفیت آموزشی حاصل از دانش آموخته ها در پروژه های چالش برانگیز

اساتید مجرب

موستانگ دولوپر خود را متعهد به استفاده از بهترین اساتید مجرب و باتجربه می داند
@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_5f00d488ae2ad .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f00d488ae2ad .spacing_size-desktops{ display: block; } }#progress_5f00d488aeb671 .progress_label { color: #2c2c2c; }#progress_5f00d488aeb671 .progress_value, #progress_5f00d488aeb671 .progress_units { color: #00bda6; }#progress_5f00d488aeb671 .progress_bar_wrap { background-color: #e4e4e4; }#progress_5f00d488aeb671 .progress_bar { background-color: #00bda6; }#progress_5f00d488aeb942 .progress_label { color: #2c2c2c; }#progress_5f00d488aeb942 .progress_value, #progress_5f00d488aeb942 .progress_units { color: #00bda6; }#progress_5f00d488aeb942 .progress_bar_wrap { background-color: #e4e4e4; }#progress_5f00d488aeb942 .progress_bar { background-color: #00bda6; }#progress_5f00d488aebb33 .progress_label { color: #2c2c2c; }#progress_5f00d488aebb33 .progress_value, #progress_5f00d488aebb33 .progress_units { color: #00bda6; }#progress_5f00d488aebb33 .progress_bar_wrap { background-color: #e4e4e4; }#progress_5f00d488aebb33 .progress_bar { background-color: #00bda6; }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_5f00d488af2c5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f00d488af2c5 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_5f00d488af2c5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f00d488af2c5 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_5f00d488b1fd1 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_5f00d488b1fd1 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_5f00d488b1fd1 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_5f00d488b1fd1 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b3c17 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_5f00d488b3c17:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4474:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b4474 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_5f00d488b4474:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_5f00d488b4c6d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_5f00d488b4c6d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }